botesti

Anunt public

1) TERMENELE  LA CARE PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE AU OBLIGAȚIA SĂ DECLARE DATELE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL AGRICOL, ÎN CONFORMITATE  CU PREVEDERILE ORDONANȚEI  NR. 28/2008 PRIVIND REGISTRUL AGRICOL,   SUNT URMĂTOARELE:

a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;

b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».

 (4) Atât în cazul clădirilor, cât și al terenurilor, dacă se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafețele care corespund realității, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.

Dezbatere publica taxe si impozite

Tablou taxe si impozite 2021 (descarca). Pentru sugestii va rugam sa ne scrieti pe adresa de email comunabotestivs@yahoo.com

Contact

Informatii de contact Primaria Boțești - judetul VasluiSocial Media

Telefoane / Email:
0235 484216
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.